III turnus(zimowy) 10 – 17.02.2019 r.(40 miejsc)

Formularz zgłoszenia uczestnika

Nazwisko*:
Imię*:
Ulica, numer domu/mieszkania*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Data urodzenia*:
Numer PESEL*:
Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego*:
Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna*:
Adres e-mail*:
Rozmiar koszulki T-shirt *:
Który raz będziesz z nami?

*

*